Çifte Vatandaşlar Askerlik Yapar mı? Döviz ile Askerlik Nedir?
Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Çifte Vatandaşlar Askerlik Yapar mı? Döviz ile Askerlik Nedir?

Çifte Vatandaşlar Askerlik Yapar mı? Döviz ile Askerlik Nedir?

Çifte Vatandaşlar Askerlik Yapar mı? Döviz ile Askerlik Nedir? sorularının yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Yasalarımıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişi, Türk vatandaşı olarak tanımlanmaktadır. Türk vatandaşlığı doğumla kazanılmakta ve bu vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade etmektedir.

Çifte Vatandaşlar Askerlikten Muaf mı?

Türk vatandaşlığı ile birlikte başka ülke vatandaşlığına da sahip olanların askerlikle ilgili işlemleri, 7179 Asker Alma Kanunu’nda açıklanmaktadır. Söz konusu kanun ve karar gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecburdur. Çifte vatandaşlık sahibi olan erkekler de, aynen tüm Türk vatandaşları gibi askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. Fakat gereken bazı şartların sağlanması durumunda askerlik hizmeti ertelenebilir.

Çifte Vatandaşların Askerlik Tecili

Yabancı bir ülkede doğan ve orada yaşayanlar ile kanunen reşit olduğu 18 yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş ve bu ülke vatandaşlığını da kazanmış olan Türk vatandaşları eğer isterlerse, 38 yaşının sonuna kadar askerliklerini erteletmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Erteleme için gerekli şartları taşıyanlar askerliklerini 38 yaşının sonuna kadar tecil ettirebilecekleri gibi eğer isterlerse, tecil bozma işlemlerini gerçekleştirerek askerlik yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

 • Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen esaslara göre; yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri hâlinde, durumlarına uyan ve bu Kanunun öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler. Veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir.

KKTC’de Askerlik Yapanlar Askerden Muaf mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları bu Kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılırlar.

Başka Ülkede Yapılan Askerlik Türkiye’de Sayılıyor mu?

Doğumla ya da kanuni rüşt yaşından önce başka yabancı bir ülkeye giderek aynı zamanda o ülkenin de vatandaşlığını kazanan çok vatandaşlık hakkına sahip olarak diğer vatandaşlığının bulunduğu ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren aslen Türk vatandaşlarının, askerlik hizmetlerinin Türkiye’de geçerli olup olmayacağını konusunda net bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Çifte vatandaşlığa sahip kişiler, Asker Alma Kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihine kadar vatandaşlığına sahip olduğu ülkelerden herhangi biri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Azerbaycan, İsviçre, Norveç, Yunanistan, Tunus olduğu takdirde Türkiye’de de askerlik yapmış sayılıyordu. Bu ülkelerde yapmış oldukları askerlik hizmetinden dolayı Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları kuralına Asker Alma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi itibarıyla son verilmiştir.

Uygulanacak usul ve esaslar Asker Alma Kanunu’nun 45. Maddesi’nde Özel durumlarda muafiyet ve erteleme başlığı altında açıklanmaktadır. İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülür. Yapılan anlaşmalar kapsamında uygulanacak muafiyet ve ertelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bu anlaşmalarla ilgili bilgilere yabancı ülkelerin Türkiye Konsolosluklarının internet adreslerinden veya direk konsolosluklar ile iletişime geçerek öğrenebilirsin.

Sonradan Türk Vatandaşı Olanların Askerlik Durumu

Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar.

Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

Herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik evreleri göz önüne alınarak, Kanuna uygun hükümler gereğince yürütülür.

Döviz ile Askerlik Nedir?

Döviz ile askerlik, belirli şartları sağlayan Türk vatandaşların ilgili birimlere ödeyeceği bir miktar döviz ile askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabileceklerini ifade eder. Döviz ile askerlik konusu 7179 Asker Alma Kanunu, Madde 39’da düzenlenmektedir.

Döviz ile Askerlik Şartları

Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde; iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını haiz olanlar ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra edenlerden;

 • Yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, en az üç yıl süre ile fiilen çalışanlar,
 • Bakanlıkça verilecek uzaktan eğitimi alanlar,

durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 9 uncu maddedeki gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Döviz ile Askerlikten Kimler Faydalanamaz?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yükümlülerden,

 • Gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar,
 • Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler,
 • Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,
 • Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,
 • Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,
 • Yurda kesin dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybedenler,
 • İstekleriyle vazgeçenler,
 • Askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler

Millî Savunma Bakanlığı tarafından dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâh altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Bir önceki yazımız olan Asteğmen Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar? Asteğmen Olarak Askerde Kalmak başlıklı makalemizde asteğmen, asteğmen maaşları ve asteğmen maaşları ne kadar hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.