Bilgi

Bayan Astsubay Olma Şartları

Bayan Astsubay Olma Şartları
 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
 2. Genel Koşullar:
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve KADIN olmak,
 • 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak.”
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 • 05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 • Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
 • İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile hâlen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,
 • Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 • Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.
 1. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:
 • Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-I’de belirtilen en az 4 yıl sürelilisansprogramlarından veya TABLO-2’de belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli kadın astsubaylığa başvuruları kabul edilmez.

 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,
 • Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
 1. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:
 • Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
 • Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.
 • Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve TABLO-3’de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.

 

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış

olduğu sınıf ile ilgili “ sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı……………………. sağlık kurulu raporu

almak.

 1. Diğer Koşullar:

TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

 1. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurularjandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.
 2. Halen TSK’da (kadın sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, örneği TABLO-4’de bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurmaları sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülâkat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.

Bir önceki yazımız olan Uzman çavuşlara Astsubay olma yolu açıldı başlıklı makalemizde Astsubay olmak uzman, Uzmaliktan astsubayliga ve Uzman astsubay oluyor hakkında bilgiler verilmektedir.

BİRDE BUNLARA BAKIN

48 yorum

  • Neden olamsınkı bu ülkenin kadın askerlere de ihtiyacı var öncelikle insanın kendisine güvenmesi lazım

    • Tüm Subay, Astsubay, Uzman Çavuş, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er/Erbaş, Er/Erbaş lar gibi Bayan Astsubaylarda Tam tekmil savaş eğitimi alırlar. ihtiyaç duyulduğunda savaş meydanında bulunabilirler. 2018 Yılında Bayan Astsubay Alımı yoktur bayanlar sadece Subay olmak için HArp Okullarına Başvurabilirsin

  • Zehra kardeşim, 2018 yılı için Kuvvet komutanlıklarına bayan astsubay alımı ne yazıkki yok jandarama Sözleşmeli Astsubay alımlarıda sona erdi, Milli Savunma ÜÜiverwsitesini kazanarak SUBAY olabilirsin, ama bu seneki sınavlarda sona erdi, ama başvuru şartları için Bu haberimizi oku.

 1. Boy hakkında 1.56 gibi bir duyumlarım oldu araştırmalarımda oldu o boyda kabul edilebiliyormuş bu mümkün mü?

  • Hilal TSK Sağlık yeteneği yönetmeliğine göre 19 yaş ve uzeri bayanların en az 153 cm olması gerekiyor, 156 cm olan adayın en az 46 kg en fazla 63kg olmazsı gerekiyor. ama bazı alımlarda kriterler değişebiliyor.

   • Simdi ben milli savunma üniversitesinin ön başvurularini kaçırdım yks sınavından sonra başvurursam alınır mıyım üniversteye

     • Peki simdi ben yirmi yaşındayım sadece 12.sınıf öğrencileri başvurabilir diye yazıyodu ben seneye başvurursam beni alırlar mi cok endişeliyimde

     • Ve bide ben o olmazsa polis olmak istiyorum ve önceliğim polis olmak küçüklükten beridir hayalim polis olmak icin ne yapmam lazim beni yönlendirir misiniz

     • Tm yorumlariniz icin cok tesekkür ederim ama biraz daha sorum olacak sizi şimdiden uğraştırdığım icin özür dilerim.Ben sadece lise mezunuyum pomeme giremem polis olmak için daha kolay yollar yokmu yani baska bir care yok mu umarim kendimi ifade edebilmişimdir.

     • Ben siirt üniversitesinde cocuk gelişim bölümü okuyorum şuanda bir yil bitti ikinci yilimi seneye bitirirsem polislige başvurabilecek miyim

   • Benim boyum 1.67,kilom 56,herhangi bir siyasi partiye üye degilim hayatimda hic mitinglere falanda gitmedim yasa dışı hiçbir suçumda yok vücudumun hiçbir yerinde jilet izi falanda yok sadece sigara kullaniyorum başka bi sıkıntım yok eger sigara sıkıntıysa onuda bırakırım yani polis olmak icin herseyi yaparim size verdigim bu özelliklere göre polis olmamam icin bir sıkıntı var mı

 2. Sol kolumda fazla belli olmayacak şekilde küçüklükte yaşanan bir kaç olaylardan dolayı 2 tane bıçak izi var bi sorun olur mu ? Subay Astsunay sinavlarinda ?

 3. Benim ikemde sadece babamin sicili bozuk ama karakol komutanlari beni taniyor seviyorlar ve guveniyorlar ayrica onlara bilgi veriyom

 4. Merhabalar 26 yasindayim ve onlisans mezunuyum.165 cm boy.2019 astsubaylik sinavlarina girebilir miyim ? Ikinci sorum da polislikte kapali bayan polis olunuyor askeriyede de var mi acaba merak ettim.Simdiden tesekkurler

  • Beyza, geçen yıl çıkarılna bir KHK ile Askeri personellerin de türban ile görevlerini yapmalarının önü açıldı , problem olmaz ama astsuaby olmak için yaş kriterlerine uyman gerekiyor, ayrıca bayan astsubay alımı 2 yıldır yapılmıyor, subay olmak için ise en faza21 yaşında olmak gerkiyor.
   Ayrıca sözleşmeli subay olabilmek için de 4 yıl ve üzeri lisans eğitimi alman gerekiyor

   • Yukaridaki kosullara baktigimda tablo 2 de belirtilen onlisans mezunlari aliniyor yaziyor ve yas olarak ta onlisans icin 1991 dogumlu ve sonralari basvurabilir yaziyor ???

     • Subay dediginiz sozlesmesli subay mi oluyor ? Ve nasil olabilirim ne yapmam gerek yardimci olabilir misiniz ? Alimlar basladiginda tabi

     • Beyza, TSK da subay olabilmek için
      Milli savunma Üniversitesi harp okullarına girmen gerek yada 4 yıl ve üzeri bir lisans programı bitirip muvazzaf yada sözleşmeli subay alımlarına başvurman gerekiyor. fakat bu dıştan alımlar belli lisans programnları (mesela , tıp, muhendislik, hukuk, v.s) oluyor genelde

 5. Ben şuan 4 yıllık öğretmenlik okuyorum 1 yılım kaldı ve 93 doğumluyum boyum 1.64 kilom 54 subay yada assubay olmak istiyorum konuyla alakalı bilgi verirmisnz nerden Nasıl yapcm

  • Mine jandarma Astsubay alımlarını takip etmelsiin, buaradda muvazzsaf ve sözleşmeli alımlar oluyo onlara başvurman gerekecek biz tüm alımları sitemizden yayınlıyoruz sitemizi takip edersen anlık olarka bilgin olur

 6. Ben daha5 yasinda iken vücudum komple yandı hala izleri var ama bana hic bi engel teshis etmiyo sorun olur mu saglik kontrolünde

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM
2019 Yılı İl İl Askerlik Celp Dönemleri ve Son Başvuru Tarihleri: […] Amasya […]
2018-10-11 20:19:28
2019 Yılı İl İl Askerlik Celp Dönemleri ve Son Başvuru Tarihleri: […] Celp Dönemleri 2019 Elazığ Askerlik Celp Dönemleri 2019
2018-10-10 18:42:41
2019 Yılı İl İl Askerlik Celp Dönemleri ve Son Başvuru Tarihleri: […] Adana […]
2018-10-10 18:42:26