Sözleşmeli Er ve Erbaş Alımı Başvuru Detayları, Sınav Süreçleri
Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Sözleşmeli Er ve Erbaş Alımı Başvuru Detayları, Sınav Süreçleri

Sözleşmeli Er ve Erbaş Alımı Başvuru Detayları, Sınav Süreçleri

Devlet Personel Başkanlığı tarafından çok sayıda sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı alımlar için yayımladığı kılavuzda sözleşmeli er ve erbaşlık hakkındaki genel bilgileri, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini, adayların değerlendirilme sürecini en az ilköğretim mezunu ve 25 yaşını doldurmamış olan adaylarla paylaştı.

Ön başvurular Milli Savunma Bakanlığının resmi internet kanalı olan http://www.msb.gov.tr/ üzerinden yapılıyor. Adaylar bu adreste yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle ön başvurularını gerçekleştirebilecekler. Asıl başvurular ise seçim aşaması sınavlarına gelindiğinde, bakanlığın talep ettiğini belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesiyle birlikte yapılmış olacak. Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adayların kabulleri ve seçim aşamasında girecekleri sınavların tarihleri yayımlanacak.

Sözleşmeli Er ve Erbaş Nedir?

Sözleşmeli er ve erbaş; askerlik görevini yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığında, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esasları dahilinde askeri kadrolara istihdam edilmiş kişilerdir. Sözleşmeli er adaylarıyla askeri eğitimi öncesinde ön sözleşme yapılır. Yetkili komutanlıklar tarafından askeri eğitimlerde başarı gösteren adaylarla 3 veya 4 yıllık sözleşme yapılır. Sözleşmeli er ve erbaşların sözleşme süresi tamamlanmadan sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkına sahip değildirler.

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmaları beklenen adaylardan;

 • Askerlik görevini yerine getirmeye başlamadan önce sözleşmeli erlik kadrosuna kabul edilmiş olanların sevkleri mevzuata göre Milli Savunma Bakanlığınca tehir edilir.
 • Askerlik görevini daha önce tamamlamış olanların ön sözleşme imzaladıkları tarih sonrasında geçen ay sayısının üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.
 • Sözleşmeli er statüsünde en az 2 yılını dolduranlar, kadro görev yerinin uygun olması halinde, yetenek durumu da göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen esaslara göre onbaşı, sözleşmeli onbaşı olarak en az 2 yılını dolduranlar yine aynı koşullar gözetilerek çavuş olabilirler.

Sözleşmeli Er ve Erbaşların Özlük Hakları

 • Sözleşmeli er ve erbaşların askeri kıyafetleri, askerlik görevini icra etmekte olan yükümlü er ve erbaşlarla aynıdır. Kıyafetlerinde farklı bir amblem ya da işaret yer almaz.
 • Sözleşmeli er ve erbaşların kimlik kartları da askerlik yükümlüsü er ve erbaşlarla aynıdır.
 • Sözleşmeli er ve erbaşlar görevli oldukları kadronun karşılığı olan silahları kullanırlar. (piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek vb.)
 • Sabah, öğle ve akşam yemeklerini devlet karşılar, kışlada kalırlar. Bu konuda da askerlik yükümlüsü er ve erbaşlardan bir farkları yoktur.
 • 3 yıl görev yaptıktan sonra mevzuatta yer alan şartları sağlamaları koşuluyla uzman erbaşlık veya astsubaylığa geçebilirler.
 • En az 7 yıl boyunca sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapıp nitelik belgesi olumlu olanlar, mevzuat şartlarını sağlamaları koşuluyla kamu kurumlarındaki boş kadrolara atanırlar.
 • Sözleşmeli er ve erbaşların 1 yıl içerisinde kullanabilecekleri 30 günlük izin hakları vardır. Yine 1 yıl içerisinde kısa süreli mazeretlerde kullanmak üzere 15 güne kadar izin talebinde bulunabilirler. Bunun dışında anne, baba, eş, kardeş, çocuk gibi yakınlarının ölümü halinde 10, eşleri doğum yaptığında 10, yangın, deprem gibi olağan dışı gelişen afet benzeri olaylarda 30 güne kadar mazeret izni alabilirler. Bu mazeret izinleri yıllık iznin dışında tutulur.

Sözleşmeli Er ve Erbaşlık Başvuru Süreci

Başvuru Koşulları

 • Adaylar T.C vatandaşı ve erkek olabilir.
 • Askerlik görevini er veya erbaş olarak icra etmiş olanlar müracaat edilen yılın Ocak ayının 1’i itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmalıdır.
 • Adayların TSK ile her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmalıdır.
 • Adaylar daha önce TSK bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmemiş olmalıdır.
 • Kamusal hakları kullanmasında engel bulunan adaylar başvuru yapamazlar.
 • Herhangi bir suçtan ötürü 1 ay ya da daha fazla hapis cezasıyla hüküm giyilmemiş olmalıdır. (Taksirli suçlar bu şartında dışında tutulmuştur.)
 • Adayların hiçbir koşulda devletin milliği güvenliğini tehdit edecek nitelikte faaliyette bulunan yapı, örgüt ya da oluşumlara üyeliği ya da irtibatı olmamalıdır.
 • Askerlik görevini icra ettiği sırada başvuruda bulunan adayların Birlikte Komutanlıklarında aşağıdaki nitelik belgesinin doldurulması gerekiyor.

 • Adaylar askerlik görevlerini yaparken askerliğe elverişli bulunmadıkları için terhis edilmemiş olmalıdır.
 • Adayların boy ve kilo değerleri aşağıdaki tabloda belirtilenlere uygun olmalıdır.

 • Adayların herhangi bir kuruma karşı sorumluluğu bulunmamalıdır.

Ne Zaman ve Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Başvurular http://www.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden online olarak yapılıyor. Halihazırda askerlik görevini icra eden adayların online başvurularının ardından başvurusu çıktısını aşağıda örneği bulunan dilekçe ile birlikte özlük dosyalarının muhafaza edildiği amirliğe müracaat etmeleri gerekiyor.

 • Her bir aday için otomatik olarak atanan aday numaralarına bütün işlemlerde ihtiyaç duyulacaktır. Bu sebepten ötürü adayların bu numaraları muhafaza etmeleri önemlidir.
 • Online başvuru formu T.C kimlik no, ad-soyad, aday numarası bilgilerinin girilmesi kaydıyla son müracaat tarihine kadar güncellenebilir.
 • Gerekli görülmesi halinde adaylar telefon ve SMS aracılığıyla bilgilendirme yapılabilir. Bu sebeple adaylar başvuru esnasında paylaştıkları telefon bilgilerinin doğru olduğundan emin olmakla sorumludurlar.
 • İnternet ortamı dışında yapılacak başvurular (dilekçe, mektup gibi yöntemlerle) kabul edilmez. Bu başvurulara hiçbir şekilde cevap verilmez, işlem yapılmaz.

Hangi Durumlarda Başvurular Geçersiz Sayılır?

İnternet ortamında ön başvuru yapan adayların asıl başvuru işlemleri; seçim aşaması için Personel Daire Başkanlığına geldiklerinde evrakları kontrol edilerek yapılır. Bu aşamada başvuru evraklarını teslim etmemiş, başvuru şartlarını taşıyamayan, evraklarının eksik ya da yanlış olduğu saptanan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru Sonuçları Nerede ve Ne Zaman Yayımlanır?

Başvurusu kabul görmüş olan adayların değerlendirme sürecinde katılacakları sınavların tarihleri http://www.msb.gov.tr/ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanır. Ayrıca adayların başvuru sürecinde belirtmiş oldukları e-mail ya da cep telefonlarına da bilgilendirme yapılabilir.

Adayların Sınav Süreçleri

Seçim Aşamaları Nelerdir? Kimler Seçim Aşamalarına Çağrılır?

Başvurusu kabul olan adaylar Personel Daire Başkanlığında aşağıdaki aşamalardan geçirilir. Bu aşamada adaylar yazılı sınava girmezler. Sınav süreci aşağıdaki sıraya göre aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamalardan birinde başarı gösteremeyen aday sonraki aşamaya dahil olamaz, başarısız olarak kabul edilir. Adayların tüm işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanır, tüm aşamalarda başarı gösteren adayların sağlık raporu almaları için yönlendirmeleri yapılır

 • Başvuru evraklarının değerlendirilmesi, kayıt kabul işlemleri
 • Fiziki değerlendirme
 • Fiziksel yeterlilik testi
 • Mülakat
 • Güvenlik soruşturması
 • Sağlık Raporu

Sınavlar Nerede ve Ne Zaman Yapılır?

Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adayların sınav tarihleri internet üzerinden yayımlanır. Adaylar sınav tarihinde Personel Daire Başkanlığında (Cebeci/ANKARA) hazır bulunmalıdır. Adaylar Personel Daire Başkanlığa ulaşım için otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminaline geldikten sonra otogardan ANKARAY’a binip son durakta (Dikimevi) inebilir, buradan yaya olarak devam ederek kuruma ulaşabilirler. Adaylar Dikimevi metro istasyonundan kuruma nasıl ulaşacakları hakkında aşağıdaki krokiden yardım alabilirler.

Adayların Sınavlara Gelirken Yanlarında Getirmeleri Gerekenler

Adaylar Personel Daire Başkanlığına gelirken yanlarında yarım kapaklı pembe bir karton dosyanın içerisinde aşağıda yer alan belgeleri sırasına göre olacak şekilde getirmelidir. Dosyanın ön tarafına mürekkepli kalemle aday numarası, ad-soyad yazılmış olmalıdır.

 • Sınava çağrı belgesi: Başvurunun kabul edildiğini gösteren internet çıktısı
 • Dilekçe: Yukarıda da örneğini paylaşmış olduğumuz sözleşmeli er olmak istendiğini belirten dilekçe
 • Nitelik belgesi: Yukarıda örneğini paylaşmış olduğumuz halihazırda silah altında bulunan adaylardan istenen belge
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adaya ait nüfus cüzdanının aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma: En son mezun olunan okuldan alınacak diplomanın aslı ya da noter onaylı fotokopisi
 • Tercih belgesi: Askerlik hizmetini bitirmiş olan adaylardan istenen belge
 • Askerlik durum belgesi: Askerlik hizmetini henüz yapmamış olan adayların Askerlik Şubelerinden temin edecekleri belge
 • Son 6 aylık süreçte çekilmiş 8 adet vesikalık 
 • Adli sicil kaydı
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formu: Büyük harflerle doldurulup önlü arkalı iki adet çıktısı alınarak getirilecek
 • “Fiziki yeterlilik testinde meydana gelmesi muhtemel sağlık problemleri için sorumluluk tarafıma aittir.” yazılı muvafakatname
 • Hekim raporu: Fiziki yeterlilik testine katılım gösterebilmek için, spor yapmaya engel teşkil edecek bir durumun mevcut olmadığını kanıtlayan belge

Sınavlar Nasıl Uygulanır?

Evrak Kontrolü

Adayın başvuruda beyan ettiği bilgiler kayıt kabul komisyonu tarafından incelenir ve uygun olup olmadığına karar verilir.

Fiziki Yeterlilik Testi

 • Başvuru evraklarında sorun olmayan adayların fiziksel değerlendirmeleri aynı gün içerisinde yapılır.
 • Adaylar şınav ve mekik branşlarında teste tabi tutulur. Testin standartları aşağıdaki gibidir.

 • Adayların bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanmaları için her bir branştan en az 1 puan almaları gerekir.
 • Adaylar başarısız oldukları branş için bir kez not yükseltme sınavına girme hakkında sahiptir.
 • Adayların notu her branştan alınan puanlarının toplamının branş sayısına oranıyla elde edilir.
 • Fiziki değerlendirme sürecine katılan adayların herhangi bir sağlık problemi olmadığı, adayın da bu durumu beyan ettiği kabul edilir. Ortaya  çıkabilecek bir sağlık problemi için sorumluluk adayın kendisine aittir.
 • Fiziki değerlendirme sürecine katılabilmek için hekim raporu alınması şarttır.

NOT: Adaylar bu aşamaya gelirken yanlarında spor kıyafetlerini de getirmelidirler.

Mülakat

Mülakat aşamasında yetkililer tarafından adayla yüz yüze görüşme yapılır. Burada adayın konuşma yeteneği, heyecanı, çok yönlü düşünebilme yetisi, davranışlarındaki tutarlılık, kendine güveni gözlenir. Mülakat sonucu başarılı görülen adayların asgari olarak 100 üzerinden 70 puan almaları gerekir.

Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılır?

 • Seçim süreçlerinde başarı gösteren adayların Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından “Sözleşmeli Er Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” kararlı rapor almaları gerekir.
 • Sevk belgesinin geçerlilik süresi dolduktan sonra hastaneye başvurun veya sevk belgesini kaybeden/yırtan adaylara yeni sevk belgesi verilmez.
 • Sağlık raporunun bir nüshası işlemlerin yapıldığı hastane tarafından posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Zamanında gönderilmemiş ya da posta aşamasında gecikme yaşanmış belgeler yine adayın sorumluluğundadır.
 • Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen rapora tebliğ tarihi sonrasında 3 iş günü içinde itiraz edilebilir.
 • Adayın sağlık raporu kabul edilmiş olsa dahi sağlığıyla ilgili ileride bir tereddüt meydana geldiğinde tekrar rapor talep edilebilir.

Adayların Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Adayların fizik yeterlilik testinden elde ettikleri notun %50’si, mülakat aşamasından elde ettikleri notun %50’si alınarak değerlendirme yapılır.

Adayları bu değerlendirme puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocukları kendilerine özel kontenjan dahilinde sınıflandırılır. Bu nitelikteki adayların toplam kontenjanın %5’ine kadar alımı yapılır.

Adayların sınıflandırılmalarında ayrıca adayın tercihi, diploması, kurs belgesi, sertifika gibi ilave yeteneklerini gösterir belgeler de dikkate alınır.

Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Seçim sürecinde başarı gösteren adayların güvenlik soruşturmaları başlatılır. Soruşturma yönetmelik kapmasında yürütülür.

Temel askerlik eğitimine sevk olacak adayların araştırma sonuçlarının olumlu olması gerekir. Aksi takdirde adaylar şartların tamamının taşınmaması gerekçesiyle başarısız sayılır.

Sonuçların Duyurulması

Tüm aşamalardan başarı göstererek ayrılan adayların bulunduğu asil/yedek listesi ve konuyla ilgili detaylar http://www.msb.gov.tr/ internet adresinden takip edilebilir. Adaylara posta ya da diğer iletişim araçları aracılığıyla ayrıca bir belge gönderilmez. İnternet adresinde yapılan sorgulamaların sonuçları ve ilanlar tebliğ niteliği taşır.

Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı! [Güncel Alım İlanı] Son başvuru tarihi: 26 Ekim 2018

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2018 yılı içerisinde uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte uzman erbaş olmak isteyenlerin taşıması gereken özellikleri ve yapacağı sınavın içeriğini anlatan bir kılavuz yayımlandı. TSK’nın kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için yaptığı uzman güncel erbaş alımına başvuruda bulunmak için en az lise mezunu olmak ve 26 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapmak gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıdan güncel alım ilanına dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2018 Uzman Erbaş Alımı Tüm Detayları İçin TIKLAYINIZ!

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Sözleşmeli Er Boy – Kilo Tablosu başlıklı makalemizde boy kilo tablosu sözleşmeli er, sözleşmeleli er kilo tablosu ve sözleşmeli er boy kilo hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Ahmet Uysal dedi ki:

  Site çökmüş sanırsam Hiç birine girmiyor 🙂

  1. Tam olarak nasıl bir problem yaşıyorsunuz?